Menü Kapat

CSS əlavə etmək üçün üç yol var:

  • External(xarici) stil
  • Internal(daxili) stil
  • Inline stil

External(xarici) stil

Xarici stil ilə, yalnız bir faylı dəyişdirərək bütün veb saytın görünüşünü dəyişə bilərsiniz!

Hər bir səhifədə <link> elementi içərisində xarici stil hesabatı faylına istinad olmalıdır. <link> elementi <head> teqi arasina daxildir:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”mystyle.css”>
</head>
<body><h1>Mətnin Başlığı</h1>
<p>Mətnin əvvəli</p></body>
</html>

Nəticə:

Hər hansı bir mətn redaktorunda xarici stil hesabatı yazıla bilər. Faylda hər hansı bir html yazısı olmamalıdır. Stil hesabatı faylı bir  Css uzantısı ilə saxlamalıdır.

“Mystyle.css” dən göründüyü kimi:

body {
background-color: lightblue;
}h1 {
color: navy;
margin-left: 20px;
}

İnternal(daxili) stil

Bir səhifə bir unikal stil varsa, daxili stil hesabatı istifadə edilə bilər.

Daxili üslublar bir HTML səhifəsinin <head> bölməsində <style> elementi içərisində müəyyən edilir:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
body {
background-color: linen;
}
h1 {
color: maroon;
margin-left: 40px;
}
</style>
</head>
<body><h1>Mətnin Başlığı</h1>
<p>Mətnin əvvəli</p></body>
</html>

Nəticə:

İnline Stil

Bir element üçün unikal üslubu tətbiq etmək üçün inline tərzi istifadə edilə bilər.

Inline üslublarını istifadə etmək üçün, stil atributunu müvafiq elementə əlavə edin. Stil atributu hər hansı CSS xüsusiyyətini ehtiva edə bilər.

Aşağıdakı nümunəyə baxaq:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body><h1 style=”color:blue;margin-left:30px;”>Mətnin Başlığı</h1>
<p>Mətnin əvvəli</p></body>
</html>

Nəticə:

Qeyd:Inline stil bir stilin çox üstünlüklərini itirir. Bu üsulu az miqdarda istifadə edin.